Welcome to the search game Get to Know Špilberk! If you want to play, pick up your playing card at the castle´s ticket office. For more information go to: www.spilberk.cz.

Špilberk v rukou armády

Rakousko-uherská armáda na Špilberku sídlila v letech 1858–1918. Byly zde umístěny dva doplňovací prapory polních myslivců č. 17 a 25 a krátce i 2. prapor 8. pěšího pluku arcivévody Karla Štěpána. Československá armáda využila Špilberk rovnou dvakrát. Poprvé mezi lety 1918–1939, kdy zde sídlil 3. záložní prapor 43. pěšího pluku a po jistou dobu i 7. baterie 6. dělostřeleckého pluku. Špilberk byl sídlem vojenského prokurátora, brigádního a divizního soudu a také vojenské věznice. Podruhé zde ČSA sídlila mezi léty 1945 a 1960. Německá armáda (wehrmacht) obsadila Špilberk v březnu 1939. Jednalo se o 400 mužů 1. a 2. roty 132. pěšího pluku. Která jednotka využívala kasárna po roce 1941, není známo.

 

KUNZFELD, Josef. Špilberk, vstupní brána do areálu hradu od Husovy ulice, 1890. (Muzeum města Brna)
1 - KUNZFELD, Josef. Špilberk, vstupní brána do areálu hradu od Husovy ulice, 1890. (Muzeum města Brna)

 

Špilberk v Brně. Průvodce. Foto okolo roku 1939. (archiv: Michal Hančák)
2 - Špilberk v Brně. Průvodce. Foto okolo roku 1939. (archiv: Michal Hančák)

 

ANONYM. Špilberk. Vpravo administrativní budova. Nedatováno. (Muzeum města Brna)
3 - ANONYM. Špilberk. Vpravo administrativní budova. Nedatováno. (Muzeum města Brna)

 

Rekonstrukce Špilberku pro účely wehrmachtu (1939-1941)

Novostavby:
Tzv. Adlerhorst (Orlí hnízdo) nad jihozápadním bastionem, Nástěnná malba – autor Hans Plennert, Kachlová kamna firmy ANGERMAYER, Dělový bastion (jižní bastion), Tzv. Schwalbennest (Vlaštovčí hnízdo) nad jihovýchodním křídlem, Vstup z Husovy ulice a brána u nynějšího Bistra Babinský, Tzv. Mäuseturm (Myší věž) nad severozápadním bastionem, Kryté vstupy na rozhlednu a do jižního křídla na malém nádvoří, Znaky na velkém nádvoří nad vstupy do hradu, Zakončení studny s kovanou mříží, Žulová schodiště v hradě.
Přestavby:
Administrativní budova – v přízemí jídelna mužstva a kuchyně (dnes kanceláře a ředitelství Muzea města Brna).
Kaple Nejsvětější Trojice – Feuerraum (Slavnostní síň), Říšská orlice od autora Josefa Heisse.
Jídelna poddůstojníků (dnes restaurace) v přízemí vnějšího východního křídla, dřevořezby od Hanse Friedricha Wachy.
Ubikace vojska v hradě (dnes expozice a výstavy), v několika místnostech jsou zachována kachlová kamna firmy SUMMA.

Stavby zbořené v letech 1939–1941: Studniční domek (stál na velkém nádvoří), tzv. Walldorfská kaple (stála vedle dnešního Bistra Babinský).

 

ANONYM. Malé nádvoří a vstup do Kaple Nejsvětější trojice. Foto před r. 1941. Z časopisu Moderne Bauformen. (Muzeum města Brna)
4 - ANONYM. Malé nádvoří a vstup do Kaple Nejsvětější trojice. Foto před r. 1941. Z časopisu Moderne Bauformen. (Muzeum města Brna)

 

ANONYM. Malé nádvoří a vstup do Kaple Nejsvětější trojice. Foto okolo r. 1941. Z časopisu Moderne Bauformen. (Muzeum města Brna)
5 - ANONYM. Malé nádvoří a vstup do Kaple Nejsvětější trojice. Foto okolo r. 1941. Z časopisu Moderne Bauformen. (Muzeum města Brna)

 

ANONYM. Špilberk. Pohled na východní křídlo hradu. Okolo r. 1939. (archiv: Michal Hančák
6 - ANONYM. Špilberk. Pohled na východní křídlo hradu. Okolo r. 1939. (archiv: Michal Hančák

 

HERBERT ORTH. Špilberk. Pohled na východní křídlo hradu. Okolo r. 1941. (Muzeum města Brna)
7 - HERBERT ORTH. Špilberk. Pohled na východní křídlo hradu. Okolo r. 1941. (Muzeum města Brna)

 

Německá armáda na několik míst umístila nacistické symboly (třeba i na vjezdovou bránu), až na jeden byly všechny odstraněny.

 

HERBERT ORTH. Špilberk. Západní brána. Autor orlice Josef Heisse. Okolo r. 1941. (Muzeum města Brna)
8 - HERBERT ORTH. Špilberk. Západní brána. Autor orlice Josef Heisse. Okolo r. 1941. (Muzeum města Brna)

 

Foto úpravy a práce na odstranění nacistických symbolů z hlavní brány. (Muzeum města Brna)
9 - Foto úpravy a práce na odstranění nacistických symbolů z hlavní brány. (Muzeum města Brna)

 

HERBERT ORTH. Špilberk. Bývalá kaple Nejsvětější Trojice. Okolo r. 1941. (Muzeum města Brna)
10 - HERBERT ORTH. Špilberk. Bývalá kaple Nejsvětější Trojice. Okolo r. 1941. (Muzeum města Brna)
Kaple Nejsvětější Trojice je jediným místem na hradě, kde se dochovaly nacistické symboly na Špilberku.

 

 

 

Ministerstvo kultury České republiky

Pátrací hra Poznejte Špilberk vznikla v Muzeu města Brna s podporou Ministerstva kultury České republiky v roce 2022.