Welcome to the search game Get to Know Špilberk! If you want to play, pick up your playing card at the castle´s ticket office. For more information go to: www.spilberk.cz.

Opevnění hradu Špilberk

Nejstarší opevnění Špilberku bylo vybudováno současně se stavbou hradu ve 13. století. Tvořila jej tzv. parkánová hradba – prstenec předsunuté hradby obíhající celé jádro hradu.

 

PETR VAVREČKA, ALEŠ NAVRÁTIL. Špilberk ve 14. století. 2017. (Muzeum města Brna)
1 - PETR VAVREČKA, ALEŠ NAVRÁTIL. Špilberk ve 14. století. 2017. (Muzeum města Brna)

 

Druhá vlna modernizace opevnění přišla v samém závěru 16. století v souvislosti se silnou hrozbou expandující Osmanské říše. Zástupci města nechali kolem středověkého hradu vybudovat nový prstenec opevnění v duchu moderních stavebních trendů. K jeho vylepšení došlo ještě krátce před švédským obléháním Brna v roce 1645.

 

HIERONYMUS BENNO BAYER, HANS JÖRG ZEISER. Obležení Brna Švédy. 1645 - 1646. Výřez. Originál je vystavený v expozici Brno na Špilberku. (Muzeum města Brna).
2 - HIERONYMUS BENNO BAYER, HANS JÖRG ZEISER. Obležení Brna Švédy. 1645 - 1646. Výřez. Originál je vystavený v expozici Brno na Špilberku. (Muzeum města Brna).

 

Třetí modernizace špilberského opevnění nastala na přelomu 17. a 18. století, kdy bylo Brno i se Špilberkem proměněno v mohutnou barokní pevnost. Hrad byl obehnán dalším systémem opevnění, který z ptačí perspektivy připomínal hvězdici. Hlavním prvkem tohoto opevnění byly bastiony – pětiboké útvary se špicí, které byly umisťovány do rohů, nebo středu hradeb (tzv. kurtin). Jejich smyslem bylo vytvořit odolná a silná dělostřelecká postavení, která svým palebným polem pokryjí veškerý prostor v okolí pevnosti. V roce 1809 byla část důležitých prvků opevnění zničena Napoleonovou armádou. V 60. letech 19. století pak byla valná část vnějšího prstence opevnění proměněna na park. Pozůstatky po opevnění jsou zde viditelné dodnes.

 

Plánek barokního opevnění Špilberku. (Muzeum města Brna)
3 - Plánek barokního opevnění Špilberku. (Muzeum města Brna)

 

Digitální model reliéfu Špilberku. (Muzeum města Brna)
4 - Digitální model reliéfu Špilberku. (Muzeum města Brna)

 

V současnosti je přístupná část východního bastionu, která byla přebudována koncem 19. století na městský vodojem. Uvnitř je umístěna expozice lapidária. Tyto prostory lze navštívit v rámci komentované prohlídky. Více na: Chrám kamene  .

 

Pohled do expozice lapidária. (Muzeum města Brna)
5 - Pohled do expozice lapidária. (Muzeum města Brna)

 

Pohled do expozice lapidária. (Muzeum města Brna)
6 - Pohled do expozice lapidária. (Muzeum města Brna)

 

Veřejnosti je přístupný i další bastion, jehož prohlídka je zaměřena na obléhání Brna a Špilberku švédským vojskem roku 1645. Více na: Jihozápadní bastion  

 

Pohled do jihozápadního bastionu. (Muzeum města Brna)
7 - Pohled do jihozápadního bastionu. (Muzeum města Brna)

 

 

 

Ministerstvo kultury České republiky

Pátrací hra Poznejte Špilberk vznikla v Muzeu města Brna s podporou Ministerstva kultury České republiky v roce 2022.